Metalen ligger of kolom gebruiken?


Via onderstaande principe en gekoppelde tabellen geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor iemand die een wand wil vervangen door een metalen ligger of gewoon wil weten hoeveel een metalen structuur kan dragen...

Nuttige tabellen (klik op onderstaande omschrijving om naar de tabel te gaan):
• Principe van een lastendaling (zie hieronder)
Metalen profielen op 2 steunpunten - gelijkmatig verdeelde belasting - zeer geringe doorbuiging
Metalen profielen op 2 steunpunten - gelijkmatig verdeelde belasting - normale doorbuiging
Maximale gelijkmatig verdeelde belasting voor metalen profielen - normale doorbuiging
Maximale gebruiksbelasting voor metalen kolommen
Afmetingen van diverse metalen profielen

Principe van een lastendaling

In onderstaande bungalow willen we de rode binnenmuur op het gelijkvloers uitbreken en vervangen door een metalen profiel steunend op twee metalen kolommen...

Lastendaling

De balk die moet komen ter hoogte van de uit te breken muur moet volgende gewichten kunnen dragen:
Helft van de verdiepingsvloer links = 3,0 m x 5,0 m x ( Beton vloer 20cm 750 kg/m2 + Woonlokalen 200 kg/m2 ) = 14 250 kg
Helft van de verdiepingsvloer rechts = 2,0 m x 5,0 m x ( Beton vloer 20cm 750 kg/m2 + Woonlokalen 200 kg/m2 ) = 9 500 kg
Binnenmuur op eerste verdieping = 2,7 m x 5,0 m x ( Snelbouwwand 250 kg/m2 ) = 3 375 kg
Helft van de dakplaat links = 3,0 m x 5,0 m x ( Beton dakplaat 25 cm 675 kg/m2 + Platdak voor onderhoud en sneeuw 150 kg/m2 ) = 12 375 kg
Helft van de dakplaat rechts = 2,0 m x 5,0 m x ( Beton dakplaat 25 cm 675 kg/m2 + Platdak voor onderhoud en sneeuw 150 kg/m2 ) = 8 250 kg
Totaal: 47 750 kg bij een overspanning van 5,0 m = 9 550 kg/m


Wanneer we nu kijken in de tabel
Profielen op 2 steunpunten - gelijkmatig verdeelde belasting - normale doorbuiging
zien we dat volgende profielen kunnen gebruikt worden bij een overspanning van 5,0 m en een gelijkmatig verdeelde last van 10 T/m : HEA 500 / HEB 450 / IPE 600 of HEM 320
Gelet op de geringe verdiepingshoogte zouden we opteren voor een HEM 320, zodoende blijft er een vrije hoogte over van ± 2,08 m.
In de tabel van de profielen kan men vinden dat een profiel HEM 320 zelf 129,5 kg/m x 5,0 m = 647,5 kg weegt.

Als we deze ligger op de uiteinden zouden opleggen op twee kolommen vinden we in deze belastingstabellen terug dat een HEA 140 op een kolomhoogte van 3,0 m een gewicht kan dragen van 26,1 Ton


OPGELET: In de meeste gevallen is deze berekening niet zo eenvoudig en dient u steeds het advies op te vragen bij een “stabiliteitsingenieur” of vakman. Onze tabellen en voorbeeld zijn slechts een richtinggevend gebruiksinstrument en staan ter beschikking zonder enige verbintenis, om zekerheid omtrent de voorgestelde profielen te hebben dient de berekening te worden uitgevoerd door een stabiliteitsingenieur ten laste van de klant.

<Terug naar boven>


Overlasten en lasten van een overspanning

Nuttige overlasten (NBN)
Archieven 500 kg/m2
Gangen, trappen, balkons 400 kg/m2
Garage voor auto's 250 kg/m2
Grindballast (10 cm) 160 kg/m2
Kantoren 250 kg/m2
Leslokalen 300 kg/m2
Magazijnen 350 kg/m2
Platte daken (onderhoud) 100 kg/m2
Platte daken toegankelijk 200 kg/m2
Publieke lokalen 400 kg/m2
Sneeuw op hellend dak 30 kg/m2
Sneeuw op platdak 50 kg/m2
Vergaderzalen, feestzalen 500 kg/m2
Woonlokalen 200 kg/m2


<Terug naar boven>


Enkele gewichten van diverse wanden
Dakplaat uit beton gewelven 20 cm, geïsoleerd, bitumen + binnenafwerking 565 kg/m2
Dakplaat uit beton gewelven 25 cm, geïsoleerd, bitumen + binnenafwerking 675 kg/m2
Dakplaat uit houten roostering, geïsoleerd, bitumen + binnenafwerking 90 kg/m2
Dakplaat uit steeldeck, geïsoleerd, bitumen + binnenafwerking 100 kg/m2
Hellend dak met leien, isolatie en binnenafwerking 100 kg/m2
Hellend dak met pannen, isolatie en binnenafwerking 160 kg/m2
Spouwmuur 39 cm met 12 cm isolatie en binnenpleisterwerk (14 + 16 + 9) 400 kg/m2
Spouwmuur 49 cm met 12 cm isolatie en binnenpleisterwerk (24 + 16 + 9) 550 kg/m2
Tussenvloer uit beton 15 cm, chappe met vloer en onderzijde afgewerkt 630 kg/m2
Tussenvloer uit beton gewelven 20 cm, chappe met vloer en onderzijde afgewerkt 750 kg/m2
Tussenvloer uit beton gewelven 25 cm, chappe met vloer en onderzijde afgewerkt 860 kg/m2
Tussenvloer uit houten roostering met harde bevloering + binnenafwerking 75 kg/m2
Tussenvloer uit houten roostering met zachte bevloering + binnenafwerking 60 kg/m2
Wand uit snelbouw 9 cm met pleisterwerk (2-zijden) 175 kg/m2
Wand uit snelbouw 14 cm met pleisterwerk (2-zijden) 250 kg/m2
Wand uit volle baksteen 9 cm met pleisterwerk (2-zijden) 215 kg/m2
Wand uit volle baksteen 14 cm met pleisterwerk (2-zijden) 305 kg/m2
Wand uit volle baksteen 19 cm met pleisterwerk (2-zijden) 400 kg/m2


<Terug naar boven>


Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren