Metalen balken, normale doorbuiging

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting in kg/m,
voor verschillende metalen profielen op twee steunpunten i.f.v. de overspanning rekening houdend met een 'normale' doorbuiging
van maximaal 1/300ste van de totale overspanning.

Gelijkmatig verdeelde belasting - normale doorbuiging

Gelijkmatig verdeelde belasting, metalen balk op twee steunpunten - doorbuiging ≤ overspanning/300
Overspanning 1 000 kg/m 2 000 kg/m 3 000 kg/m 4 000 kg/m 5 000 kg/m 6 000 kg/m 7 000 kg/m 8 000 kg/m 9 000 kg/m 10 000 kg/m
100 cm HEA 100 HEA 100 HEA 100 HEA 100 HEA 100 HEA 100 HEA 120 HEA 120 HEA 120 HEA 140
HEB 100 HEB 100 HEB 100 HEB 100 HEB 100 HEB 100 HEB 100 HEB 120 HEB 120 HEB 120
Max. doorbuiging IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 180
3,33 mm  HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100 HEM 100
200 cm HEA 120 HEA 140 HEA 160 HEA 160 HEA 180 HEA 180 HEA 200 HEA 200 HEA 220 HEA 220
HEB 100 HEB 120 HEB 140 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 200
Max. doorbuiging IPE 160 IPE 160 IPE 180 IPE 200 IPE 220 IPE 240 IPE 240 IPE 270 IPE 270 IPE 300
6,66 mm  HEM 100 HEM 100 HEM 120 HEM 120 HEM 120 HEM 140 HEM 140 HEM 140 HEM 160 HEM 160
300 cm HEA 200 HEA 200 HEA 220 HEA 220 HEA 240 HEA 260 HEA 260 HEA 280 HEA 280 HEA 300
HEB 180 HEB 180 HEB 200 HEB 200 HEB 220 HEB 220 HEB 240 HEB 240 HEB 260 HEB 260
Max. doorbuiging IPE 220 IPE 220 IPE 270 IPE 270 IPE 300 IPE 300 IPE 330 IPE 360 IPE 400 IPE 400
10,0 mm  HEM 140 HEM 140 HEM 160 HEM 180 HEM 180 HEM 200 HEM 200 HEM 220 HEM 220 HEM 220
400 cm HEA 240 HEA 240 HEA 260 HEA 280 HEA 300 HEA 320 HEA 320 HEA 340 HEA 360 HEA 360
HEB 220 HEB 220 HEB 240 HEB 260 HEB 280 HEB 280 HEB 300 HEB 320 HEB 320 HEB 340
Max. doorbuiging IPE 300 IPE 300 IPE 330 IPE 360 IPE 360 IPE 400 IPE 400 IPE 450 IPE 500 IPE 500
13,3 mm  HEM 180 HEM 180 HEM 200 HEM 220 HEM 240 HEM 240 HEM 240 HEM 260 HEM 260 HEM 280
500 cm HEA 280 HEA 280 HEA 320 HEA 340 HEA 360 HEA 400 HEA 400 HEA 450 HEA 450 HEA 500
HEB 260 HEB 260 HEB 280 HEB 300 HEB 320 HEB 360 HEB 360 HEB 400 HEB 400 HEB 450
Max. doorbuiging IPE 360 IPE 360 IPE 400 IPE 450 IPE 450 IPE 500 IPE 500 IPE 550 IPE 600 IPE 600
16,7 mm  HEM 220 HEM 220 HEM 240 HEM 260 HEM 260 HEM 280 HEM 300 HEM 300 HEM 300 HEM 320
600 cm HEA 320 HEA 320 HEA 360 HEA 400 HEA 450 HEA 450 HEA 500 HEA 550 HEA 550 HEA 550
HEB 300 HEB 300 HEB 340 HEB 360 HEB 400 HEB 450 HEB 450 HEB 500 HEB 500 HEB 550
Max. doorbuiging IPE 400 IPE 400 IPE 450 IPE 500 IPE 550 IPE 550 IPE 2x500 IPE 2x500 IPE 2x550 IPE 2x550
20,0 mm  HEM 240 HEM 240 HEM 280 HEM 300 HEM 300 HEM 320 HEM 340 HEM 400 HEM 400 HEM 450
700 cm HEA 400 HEA 400 HEA 450 HEA 500 HEA 500 HEA 550 HEA 600 HEA 600 HEA 650 HEA 700
HEB 340 HEB 340 HEB 400 HEB 450 HEB 500 HEB 500 HEB 550 HEB 600 HEB 600 HEB 650
Max. doorbuiging IPE 450 IPE 450 IPE 550 IPE 600 2 x IPE 500 2 x IPE 550 2 x IPE 550 2 x IPE 600 2 x IPE 600 2 x IPE 600
23,3 mm  HEM 240 HEM 280 HEM 300 HEM 320 HEM 360 HEM 400 HEM 450 HEM 500 HEM 500 HEM 550


Richtlijnen inzake toelaatbare doorbuiging (cfr. WTCB)
Weerstand van plafonds / platte daken
• Dakplaat met bepleistering : L / 350
• Dakplaat niet bepleisterd, verlaagd plafond : L / 250

Weerstand i.f.v. van de vloerbedekking
• Monoliete of masieve vloerbedekking (polibeton, zeer grote tegelvloeren, ...) : L / 800
• Grote of stevig bevestigde vloerbedekking (tegels, ...) : L / 500
• Kleine vloerbedekking, soepele voeg, duurzame kunststoflijm (kleine tegels, laminaat, ...) : L / 350
• Vloerbedekking zodanig bevestigd dat de vervorming van de vloerplaat niet volledig wordt overgedragen op de bekleding : L / 350
• Soepele vloerbekleding (tapijt, linoleum, ...) : L / 250

<Terug naar boven>Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren